Școala doctorală


Scurt Istoric

La Universitatea de Nord Baia Mare (UNBM), studiile universitare de doctorat în domeniul Matematică se organizează începând din anul 2005.

Începând din februarie 2012, UNBM a devenit Centrul Universitar Nord Baia Mare (CUNBM), din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca

Documentele privind înfiinţarea Școlii doctorale de Matematică sunt prezentate mai jos.

 • Ordinul MECT nr. 5660/ 12 decembrie 2005 privind acordarea UNBM a calitătii de Instituţie Organizatoare de Doctorat (IOD) în domeniul Matematică.
 • Ordinul MECT nr. 5663/ 12 decembrie 2005 privind transferul activităţii de conducere de doctorat în domeniul Matematică de la Universitatea de Vest din Timişoara la Universitatea de Nord din Baia Mare a d-lui Prof. Univ. Dr. Ursul Mihai.
 • Ordinul MECT nr. 5663/ 12 decembrie 2005 privind transferul activităţii de conducere de doctorat în domeniul Matematică de la Universitatea Babeş-Bolyai la Universitatea de Nord din Baia Mare a d-lui Prof. Univ. Dr. Păvăloiu Ion.
 • Ordinul MECT nr. 5658/ 12 decembrie 2005 privind conferirea calităţii de Conducator de Doctorat în domeniul Matematică la Universitatea de Nord din Baia Mare d-lui Prof. Univ. Dr. Berinde Vasile.
 • Ordinul MECT nr. 3988/ 4 MAI 2012 privind conferirea calităţii de Conducator de Doctorat în domeniul Matematică la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (CUNBM) d-lor Prof. Univ. Dr. Ivan Mircea ; Prof. Univ. Dr. Popa Dorian; Prof. Univ. Dr. Rașa Ion.

Reglementări interne

Reglementări naționale

Tematica pentru admitere

Planul de învățământ

Plan învățământ Școala doctorală de matematică

Rapoarte de activitate

Școala Doctorală de Matematică UNBM

SPECIALIZARE  / CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

 1. Algebră / Prof. univ. dr. Mihail URSUL
 2. Analiză Numerică / Prof. univ. dr. Ion PĂVĂLOIU, Prof. univ. dr. Mircea IVAN
 3. Operatori Neliniari și Ecuații Diferențiale / Prof. univ. dr. Vasile BERINDE
 4. Analiză numerică. Analiză funcțională / Prof. univ. dr. Dorian POPA, Prof. univ. dr. Ion RAȘA

Doctoranzi

ALGEBRA

ANALIZA NUMERICA

OPERATORI NELINIARI SI ECUATII DIFERENTIALE

ANALIZA NUMERICA. ANALIZA FUNCTIONALA

 

Rezumatele tezelor de doctorat

Analiză numerică

Mircea D. FĂRCAȘ – Coordonator : Prof. univ. dr. Ion PĂVĂLOIU

Aproximarea funcțiilor de una și mai multe variabile prin șiruri de operatori liniari
Approximation by linear operators of functions of one or several variables

Gheorghe ARDELEAN – Coordonator: Cercetător I. dr. Ion PĂVĂLOIU

The attraction basins of iterative methods for solving nonlinear equations
Bazine de atracție pentru metode iterative de rezolvare a ecuațiilor neliniare

Dan MICLĂUȘ – Coordonator: Cercetător I. dr. Ion PĂVĂLOIU

On the Approximation Order and Voronovskaja’s Type Theorem for Certain Linear Positive Operators
Asupra ordinului de aproximare și a teoremei de tip Voronovskaja pentru anumiți operatori liniari și pozitivi

Algebră

Horea ABRUDAN – Coordonator : Prof. univ. dr. Mihail URSUL

Topological endomorphism rings
Inele topologice de endomorfisme

Operatori neliniari şi ecuaţii diferenţiale

Mihaela PETRIC – Coordonator: Prof. univ. dr. Vasile BERINDE

Fixed Points and Best Proximity Points Theorems for Cyclical Contractive Operators

Florin BOJOR – Coordonator: Prof. univ. dr. Vasile BERINDE

Teoreme de punct fix în spații metrice înzestrate cu un graf
Fixed Points Theorems in Metric Spaces Endowed with a Graph

Marin BORCUT – Coordonator: Prof. univ. dr. Vasile BERINDE

Puncte triple fixe pentru operatori definiți pe spații metrice parțial ordonate
Tripled Fixed Points for Operators in Partially Ordered Metric Spaces

Ioana Timiș (Dărăban) – Coordonator: Prof. univ. dr. Vasile BERINDE

Stability of Fixed Point Iterative Procedures
Stabilitatea metodelor iterative de punct fix

 

Admitere

1. Admiterea la studii doctorale se face prin concurs, organizat, de regulă, înainte de începutul anului universitar respectiv. Cetăţenii străini sunt admişi la studii doctorale în baza aprobării Ministrului Educaţiei şi Cercetării.

2. Studiile de master constituie prima treaptă a studiilor de doctorat. Un absolvent de după 1995 al unor instituţii de învăţământ superior poate fi admis la doctorat la Universitate numai dacă are diplomă de licenţă şi se găseşte în una din următoarele situaţii:

 • are diplomă de studii aprofundate sau de master;
 • a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de studii aprofundate sau de master;
 • are diplomă de licenţă într-o a doua specializare sau este student în ultimul an la o a doua specializare de licenţă;
 • a finalizat studii postuniversitare având o durată de cel puţin un an, care, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul Consiliului profesoral al facultăţii, la care conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea sau este profesor asociat, au fost echivalate de Colegiul Senatului, fie cu studii aprofundate, fie cu studii de masterat;

3. Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă până în anul1995, inclusiv, se pot înscrie la concursul de admitere doar în baza diplomei de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.

 

Evenimente

2013

 • 24 mai 2013: Ioana Timiș (Dărăban)

2012

2011

2008

Admitere

 1. Admiterea la studii doctorale se face prin concurs, organizat, de regulă, înainte de începutul anului universitar respectiv. Cetăţenii străini sunt admişi la studii doctorale în baza aprobării Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
 2. Studiile de master constituie prima treaptă a studiilor de doctorat. Un absolvent de după 1995 al unor instituţii de învăţământ superior poate fi admis la doctorat la Universitate numai dacă are diplomă de licenţă şi se găseşte în una din următoarele situaţii:
 • are diplomă de studii aprofundate sau de master;
 • a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de studii aprofundate sau de master;
 • are diplomă de licenţă într-o a doua specializare sau este student în ultimul an la o a doua specializare de licenţă;
 • a finalizat studii postuniversitare având o durată de cel puţin un an, care, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul Consiliului profesoral al facultăţii, la care conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea sau este profesor asociat, au fost echivalate de Colegiul Senatului, fie cu studii aprofundate, fie cu studii de masterat;
 1. Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă până în  anul1995, inclusiv, se pot înscrie la concursul de admitere doar în baza diplomei de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.

Teze de doctorat susținute

 1. Mihaela Petric, Fixed point theorems for cyclic contractive type mappings, North University of Baia Mare, 2011 download file
 2. Monica Lauran, The technique of nonexpansive mappings for solving integral equations with modified argument, North University of Baia Mare, 2012 download file
 3. Florin Bojor, Fixed point theorems in metric spaces endowed with a graph, North University of Baia Mare, 2012 download file
 4. Marin Borcut, Tripled fixed point theorems and applications, North University of Baia Mare, 2012 download file
 5. Ioana Timis (Daraban), Stability and weak stability of fixed point iteration procedures, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2013 download file
 6. Oana Bumbariu, Acceleration techniques for fixed point iterative methods, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2013 download file
 7. Andrei Bozântan, New implementation of fixed point algorithms with applications to nonsmooth optimisation, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2014 download file
 8. Adina Loredana Pop (Melniciuc),Contributions to the theory of (n,m)-semirings and n-semigroups, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2014 download file
 9. Melania Dobrican (Cozma), Fixed point theorems in metric spaces endowed with a binary relation, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2018 download file
 10. Cristina Pop (Țicală), Metode iterative de tip punct fix cu aplicaţii în procesarea imaginilor, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2020 download file
 11. Monika Zakany (Farago), Fixed point theorems fo local almost contractions with applications, North University Center at Baia Mare, Technical University of Cluj-Napoca, 2020 download file